Make your own free website on Tripod.com

Tohlopin Kalastus- ja Suojeluyhdistys Ry

 

Perustettu 1.2.1981. Jäsenmäärämme kasvussa, v. 2000  121 jäsentä.
Poliittisesti sitoutumaton, aktiivinen yhdistys.
Puh.joht. Erkki Lehtioksa

KIINNOSTUKSEMME KOHTEITA

TOHLOPIN YMPÄRISTÖN KEHITYSSUUNNITELMA

Seuraamme tarkoin kehitystä, ja otamme tarvittaessa voimakkaastikin, mutta asiallisesti kantaa kaikkiin ajamiimme asioihin.
 

TOHLOPIN YMPÄRISTÖN VIRKISTYSKÄYTTÖ

Osaltamme kannamme vastuuta pitämällä keväisin kalaveden hoitokursseja.
Ns. roskakalan poiston myötä tuottavat arvokalastukset hyviä tuloksia.
Saadan enemmän ruokapöytäkalaa, vähemmän sinttejä.

Jokakeväiset rantojen siivoustalkoot jatkuvat.

Jo tehdyt esityksemme tekevät mahdolliseksi niin ympäristön monipuolisemman käytön
kuin luonnonarvojen säilyttämisenkin.
 

TOHLOPIN YMPÄRISTÖN OPETUSKÄYTTÖ

Avustamme ja opastamme luokkia nyt ja tulevaisuudessa, yhteistyössä
lähikoulujen ja vanhenpainyhdistysten kanssa.

Kallio-, suo-, räme- ja lehtometsä sekä luonnoniitty: oikein käytettynä ne antavat mahdollisuuden monipuoliseen opetukseen maastossa myös tulevaisuudessa.

Jokamiehen oikeudet ja velvollisuudet luontevassa opetusympäristössä.
 

PERINNETIETOUTTA

Perinnetietouden jakamisen jatkuvuus turvattava.

Perinnetoietoutta kalastusvälineistä sekä kalastuksesta jatketaan.

Kalojen monipuolista hyötykäytön opastusta.
 

UUSIA LAKEJA JA ASETUKSIA

Aloitteila vaikutamme uudistavasti, toteutuksista järjestämme avoimia
yleisötilaisuuksia ym. tiedotusta.
 

INVALAITURI TV-2:N VENERANNAN LÄHEISYYTEEN

Vaadimme liikuntarajoittesille henkilöille mahdollisuutta harrastaa kalastusta myös Tohlopilla.
 

TALVUINTIPAIKKA

Epilänkadun uimarannan viereiselle tontille on mahdollista rakentaa turvallinen pysäköintialue. Tämä palvelisi myös kesäuimareita.

Kyseessä olevan rannan pohja on mitattu sekä todettu hyvin soveltuvaksi
tarkoitukseen talvuintipaikkana.

Hyvien kulkuyhteyksien varrella.

Talvikäyttöön vähäiset auraustarpeet.

Enemmän 'silmien' alla, ilkivaltaa vähemmän.
 

                   *     *     *

Yhdistyksemme kantaa vastuuta ympäristön monipuolisista virkistyskäyttömahdollisuuksista sekä paikallisesti että laajemminkin.

Tulevaisuudessa ihmisten muuttuvat käyttötottumukset asettavat haasteita ympäristönhoidolle, lisäpainona lisääntyvät asukasmäärät koko Tohloppi -järven ympärillä.

 

HALLITUKSEN JÄSENET

TOKASUN JÄSENEKSI LIITTYMINEN